• V DUBNU
  Papež vybízí k modlitbě za docenění role ženy
 • Deset (dobrých) důvodů,
  proč nejít ke zpovědi
 • Podpořte sbírku
  pro postižené zemětřesením
 • Prohlášení
  zástupců českých církví k manželství
 • Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
 • Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc duben 2024
  Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru

Léto se velmi rychle blíží


přihlášky na oba dva tábory

Červencový tábor - 3. - 9. třída, 14. 7. - 21. 7. 2024

Srpnový tábor - 1. - 6. třída, 4. 8. - 10. 8. 2024

 

Mějte se hezky

Jana Nytrová


Charita Česká republika


Pásmo Gazy se potýká s katastrofální humanitární situací. V uzavřené oblasti, ze které není možné uprchnout a kde se není kam schovat, dochází základní potřeby včetně pitné vody, potravin, léků i elektřiny. Eskalace konfliktu nejvíce dopadá na civilisty. Ti urgentně potřebují okamžitý a bezpečný přístup k základní humanitární pomoci včetně zdravotní péče. Na jejím poskytování se dlouhodobě podílí Charita Jeruzalém. Výnos sbírky podpoří Charitu Jeruzalém při poskytování nezbytné zdravotní péče a další humanitární pomoci v Gaze.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

zdroj a více informací: https://svet.charita.cz/podporte-nas-hprs/charita-pro-gazu/

Úprava veřejného prostranství u fary v obci Rychaltice

V příloze si můžete prohlédnout architektonickou studii

Prohlášení zástupců českých církví k manželství


Během svátků věrozvěstů Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa vznikla spontánní iniciativa zástupců křesťanských církví v ČR k vytvoření a podepsání krátkého prohlášení k současným rozhovorům o „manželství pro všechny“. Níže přinášíme text výzvy a jména podepsaných osob.

My, níže podepsaní představitelé a zástupci českých církví sledujeme veřejnou diskusi o manželství. Stále častěji v ní zaznívá pojem „manželství pro všechny“. Protože toto slovní spojení vyvolává různé asociace a zmatky, chceme zde učinit prohlášení o tom, co je manželství a proč je třeba ho chránit.

Manželství je trvalý svazek muže a ženy založený na dobrovolném oboustranném smluvním vztahu. Institut manželství nezaložili lidé, ale sám Hospodin ve chvíli, kdy stvořil člověka, jak je zaznamenáno v Písmu svatém: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (Gn 1,27)

Manželství je tedy založené na vzájemné komplementaritě mužského a ženského prvku. A právě díky komplementaritě dochází k plození a rození dětí, a vytváří se prostor pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Uvedený charakter manželství neplyne pouze z křesťanského učení, daného v Písmu svatém, ale je poznatelný i z přirozeného řádu věcí.

Jsme přesvědčeni, že manželství nelze předefinovat, vždy bylo a bude smluvním vztahem mezi mužem a ženou. Společnost se může vyvíjet, ale některé věci jsou pevně dané a neměnné. K tomuto postoji nás vede nejen jednoznačné a závazné stanovisko biblického učení, ale také tisíciletá tradice. Společenská praxe neustále ukazuje, že manželství muže a ženy je nenahraditelným základem pro tvorbu kvalitní rodiny a zdravé fungující společnosti. Tam, kde se rodina rozpadne, rozpadne se i stát.

Proto je třeba ze strany státu i občanské společnosti manželství a rodinu chránit, podporovat a cíleně rozvíjet, protože stabilní rodina je v každé době jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů společnosti.

Jan Graubner, římskokatolický arcibiskup pražský a předseda ČBK, Tomáš Butta, patriarcha Církve československé husitské, Martin Moldan, biskup Apoštolské církve, Evald Rucký, biskup Jednoty bratrské, David Novák, předseda Církve bratrské, Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání, Pavel Coufal, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů, Marek Prosner, senior Církve Křesťanská společenství, Dan Vít Kolinger, biskup Církve živého Boha, Jan Klas, biskup Jednoty bratrské, Martin David, římskokatolický biskup ostravsko-opavský, Vlastimil Kročil, římskokatolický biskup českobudějovický, Jan Baxant, římskokatolický biskup litoměřický, Jan Vokál, římskokatolický biskup královéhradecký, Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké, Ladislav Hučko, apoštolský exarcha, Zdenek Wasserbauer, římskokatolický pomocný biskup pražský, Josef Kajnek, římskokatolický pomocný biskup královéhradecký, Antonín Basler, římskokatolický pomocný biskup olomoucký, Pavel Posád, římskokatolický pomocný biskup českobudějovický, František Radkovský, římskokatolický emeritní biskup plzeňský, Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, František Pekárek, národní ředitel pro sbory Armády spásy, Pavel Černý, emeritní předseda Církve bratrské a ERC, Daniel Fajfr, emeritní předseda Církve bratrské a ERC, Dan Drápal, emeritní senior Křesťanských společenství, Stanislav Piętak, emeritní biskup Slezské církve evangelické a. v., Prokop Siostrzonek OSB, arciopat břevnovský, předseda Konference vyšších představených mužských řeholí, Jakub Sadílek, provinciál františkánů, Tadeáš Róbert Spišák, opat Želivského kláštera premonstrátů, Dismas Tomaštík, provinciál kapucínů, Sr. Krista Chládková, generální představená České kongregace sester dominikánek, předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí, Petra Dominika Konečná, provinciální představená školských sester, Zbyšek Kaleta, diakon Slezské církve evangelické a. v. a předseda České evangelikální aliance, Lubomír Ondráček, pastor Církve Křesťanská společenství, Bronislav Matulík, kazatel a 1. místopředseda Církve bratrské, Milan Kantor, kazatel Církve adventistů sedmého dne, Petr Kácha, pastor Církve Křesťanská společenství, Mojmír Blažek, farář Českobratrské církve evangelické, Mária Jenčová, farářka Českobratrské církve evangelické, Radek Smetana, člen Úzké rady Apoštolské církve a Užšího výboru KMS, Petr Šimmer, kazatel Církve bratrské, Josef Thál, člen Užšího výboru KMS, Jiří Kostelník, pastor Apoštolské církve, Radek Hanák, farář Českobratrské církve evangelické, Štěpán Marosz, farář Českobratrské církve evangelické, Milan Vostřel, farář Československé církve husitské, Jakub Retmaniak, pastor Luterské evangelické církve a. v., Pavel Kolegar, pastor Církve Křesťanská společenství, Tadeáš Filipek, 2. místopředseda Rady Církve bratrské, Alois Boháček, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V Praze 7. července 2023                                                                                        cirkev. cz

FARNÍ ZPRAVODAJ

14. dubna 2024            č. 15/2024             Soubor ke stažení

  7. dubna 2024            č. 14/2024             Soubor ke stažení

31. března 2024           č. 13/2024             Soubor ke stažení

24. března 2024           č. 12/2024             Soubor ke stažení

24. března 2024           č. 12a/2024           Soubor ke stažení

17. března 2024           č. 11/2024             Soubor ke stažení

10. března 2024           č. 10/2024             Soubor ke stažení 

3. března 2024              č. 9/2024               Soubor ke stažení

Pořad bohoslužeb


14. - 21. dubna 2024

Kalendář


Zde naleznete přehled úmyslů mši svatých a volných termínů.

Pro kostely Sv. Maxmiliána na Hukvaldech a Nanebevzetí Panny Marie na Hájově jde o pouze orientační informace. Mše svaté se zapisují v zakristiích do stolního kalendáře.

Celosvětová síť modlitby s papežem


Co je Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby)?

Je to zcela jednoduché. Na Apoštolátu modlitby se může podílet každý člověk bez ohledu na své postavení či vzdělání. Nevypisuje se přihláška, nevydávají se legitimace, neplatí se členské příspěvky.

Apoštolát modlitby nabízí velmi jednoduchý způsob, jak ovlivňovat prosazování dobra a potlačování zla v Božím království na zemi. Modlitba je tak důležitá a tak účinná, že nám to připadá neuvěřitelné. Do modlitby vkládám všechno, co jsem a co mám. I zcela nepatrná věc pak nabývá na síle a vážnosti, protože vše konám v Duchu svatém a ve spojení s Ježíšem Kristem a Otec to přijímá s laskavostí a velmi si toho cení.

Denně se modlím obětní modlitbu Apoštolátu, vkládám do ní všechno, co je mi na světě drahé, a přidávám k tomu modlitby a práce, radosti a bolesti celého dne. Spojuji vše s obětí, kterou Kristus přináší Otci, a tím vše nabývá na hodnotě.

Celý můj život tak přes svou nedokonalost a nepatrnost získává hluboký smysl, i když možná náležím k těm, s nimiž se už pro jejich pokročilý věk, nemoci nebo tělesné slabosti moc nepočítá.

V celé své jednoduchosti spojuje Apoštolát modlitby ty, kdo jsou do něj zapojeni, ve společném zápase se skutečně důležitými problémy církve na celém světě. Tím znásobuje účinnost a důležitost jejich dávání.

Nevede se evidence o počtu lidí, kteří se do Apoštolátu modlitby zapojují, odhaduje se však, že je jich na celém světě asi 50 až 70 milionů.

Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby)

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

Úmysl papeže
Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc dubEN 2024


DUBEN

Úmysl papeže: Za docenění role žen

Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Ženy se někdy vytrácely ze života církve, z jejích služeb a úřadů. Musíme říci bohužel. Avšak svatost žen byla vždy uznávána bez jakýchkoli známek diskriminace. Proč je tak důležité ustanovit služby, které budou svěřeny ženám? Není to proto, že by služby a úřady snad posilovaly důstojnost muže nebo ženy. Úřad nemůže dát důstojnost ženě! Stejně tak nedává důstojnost muži. Ale tyto úřady a služby ženám jsou důležité pro pravou a neztenčenou identitu církve samotné. Je to církev, která povolává ke službě, úkolu i úřadu. Na základě tohoto povolání církve, na něž mohou ženy kladně odpovědět, mohou přinášet plody, které jsou určeny pro všechny. Pokud se služba nevnímá jako povolání, potom se degraduje na právo, nárok. Sloužit a zastávat úřad však není právo, ale svěřená povinnost – povinnost sloužit tak, jak sloužil Ježíš. Církev se stále se musí ptát, jak lépe sloužit lidstvu, světu více lidskému tím, že přijímá božské na způsob Ježíše Krista. Stále se musí ptát. To je kontext, v němž má církev uvažovat o úkolech, službách a úřadech pro ženy: dobro Božího lidu, a to v tak odlišných podmínkách sociálních, kulturních a geografických.

Národní úmysl: Za nově pokřtěné

Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

„Vzpomenete si na datum svého křtu?“ překvapil nedávno papež František své posluchače.  „Pokud si ho nepamatujete, až se vrátíte domů, zeptejte se na něj, abyste ho už nikdy nezapomněli, protože je to nový den narození – svým křtem jste se totiž narodili pro život v milosti. Děkujme Hospodinu za křest; děkujme mu také za rodiče, kteří nás přivedli ke křtitelnici, za ty, kdo svátost udělovali, za kmotra, za kmotru, za společenství, ve kterém jsme ho přijali. Křest je třeba slavit. Jsou to nové narozeniny.“

NALÉHAVÝ ÚMYSL APOŠTOLÁTU  PAPEŽE FRANTIŠKA na měsíc duben 2024


Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru.

 

„Jenom tehdy se rodí naděje, pokud umíme uznat právo každého národa na existenci a právo každého národa mít svůj stát.“ Další výzva k umlčení zbraní, další bolestná prosba k odmítnutí války, neustále s pohledem upřeným na oběti na celém Blízkém východě, od Izraele po Gazu, od Sýrie po Libanon, a také s pohledem na sužovanou Ukrajinu: papež František vyzývá k míru. „Trápí mě konflikt v Palestině a Izraeli: kéž se okamžitě zastaví palba v pásmu Gazy, kde dochází k humanitární katastrofě; kéž dorazí pomoc pro palestinské obyvatelstvo, které tolik trpí; kéž jsou propuštěni rukojmí unesení v říjnu! A myslím na sužovanou Sýrii, Libanon, celý Blízký východ: nedovolme, aby se rozhořely plameny zášti, podněcované smrtonosným větrem závodů ve zbrojení! Nedovolme, aby se válka rozšířila! Zastavme setrvačnost zla! Válka je cestou bez cíle.“ Papež František žádá, aby se noc nenávisti překonala tím, že se člověk dá obejmout shůry, světlem života. „Bůh je pokoj a přeje si pokoj. Kdo v něj věří, nemůže jinak než zavrhnout válku, která konflikty neřeší, ale prohlubuje. Válka, jak mě nikdy neunaví opakovat, je vždy a pouze porážkou: je to bezcílná cesta; neotevírá perspektivy, ale zhasíná naději.“ Děti potřebují domovy, nikoli hroby. Papež se stává mluvčím touhy po míru ze strany rodin, mladých lidí, pracujících, starých lidí, dětí, přičemž myslí na jejich slzy, které říkají dost válce. „Dost! – I já opakuji – těm, kteří mají závažnou odpovědnost za řízení národů: dost, dost! Prosím, zastavte zvuk zbraní a myslete na děti, na všechny děti, jako na své vlastní děti. Dívejme se všichni na budoucnost očima dětí. Ony se neptají, kdo je nepřítel, kterého je třeba zničit, ale kdo jsou kamarádi, se kterými si mohou hrát; potřebují domy, parky a školy, ne hrobky a hrobové jámy! Stejně jako mohou v přírodě vzkvétat pouště, může se tak dít i v srdcích a životech lidí a národů, ale jen za určitých podmínek. Z pouští nenávisti vyraší výhonky naděje pouze tehdy, pokud dokážeme růst společně, bok po boku; pokud dokážeme respektovat víru druhých; pokud dokážeme uznat právo každého národa na existenci a právo každého národa mít svůj stát; pokud dokážeme žít v míru, aniž bychom kohokoli démonizovali.“

Pavel Ambros SJ, národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem

Pomoc zasaženým zemětřesením


Na začátku února zasáhlo katastrofální Turecko a Sýrii zemětřesení o síle 7.8 Richterovy stupnice, které za sebou zanechalo za sebou mohutné škody. Otřesy si vyžádaly přes tisíc obětí a tisíce zraněných. Podle odhadů můžou ale ztráty na životech dosáhnout až desítky tisíc lidí. Nemocnice v obou zemích jsou přetížené. Záchranné akce komplikuje tuhý mráz a husté sněžení. Stovky tisíc lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb. 

Charita Česká republika uvolnila z krizového fondu 300 000 korun a vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. Naši kolegové z Charity Turecko pomáhají přímo na místě. Finanční prostředky využijeme na zajištění základní potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší či zdravotní a psychologickou pomoc. Následně pak na pomoc při obnově zasaženého území.  

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině


Sestry a bratři, 

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš..., Zdrávas, Maria, ...

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

Praha, 14. února 2022

 

Překlad souhrnné zprávy ze synody o synodalitě v češtině


Závěrečná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě je k dispozici v českém překladu.

Asi čtyřicetistránkový dokument je výsledkem práce synodálního shromáždění, které se konalo v říjnu ve Vatikánu a účastnilo se ho přibližně 380 delegátů z celého světa. Souhrnná zpráva je rozdělena na předmluvu a tři části a bude sloužit jako podklad pro druhé zasedání v roce 2024.

Souhrnná zpráva v českém jazyce je k dispozici zde.

 

Zdroj: církev.cz

Společenství živého růžence


Znovu se obracím na farníky, aby zvážili možnost se zapojit do Spole-čenství živého růžence. Na pár řádcích je něco málo z historie a poslání společenství.

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

Nejméně 1x za měsíc je za členy ŽR sloužena mše svatá. Desátek se mohou modlit na jakýkoli úmysl. Jde hlavně o to, aby se všichni členové určená tajemství denně modlili tak, aby se celá farnost pomodlila dohromady celý růženec - tzv. růži.  

ON-LINE PŘENOS
Z KOSTELA


V RYCHALTICÍCH

V HÁJOVĚ

K VIDĚNÍ ZDE

Milodar pro farnosti


V každé době můžete podporovat farnosti i převodem na účet.

 • Účet
  farnosti Rychaltice
  • 1686954339/0800

Vytvořte si  web zdarma